Εξόρυξη Βωξίτη

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών ιστοσελίδων, και μέσων μαζικής ενημέρωσης, σοβαρή αναταραχή και αντιδράσεις έχουν προκληθεί μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων, από την πρόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΦΟΙ–ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»  να προχωρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις με τελικό σκοπό, σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων, την εξόρυξη βωξίτη και την βιομηχανική του αξιοποίηση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εάν προχωρήσουν τα σχέδια της εταιρείας, είναι πιθανό να είναι σημαντικές και ιδιαιτέρως αρνητικές. Η εν λόγω περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, ενώ εντός της περιοχής που θα διεξαχθούν οι έρευνες περιλαμβάνεται και τμήμα προστατευόμενης περιοχής υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης,

Ερωτάται ως εκ τούτου η Επιτροπή:

  1. Γνωρίζει τα σχέδια της συγκεκριμένης εταιρείας και την άδεια ερευνών που έχει δοθεί σε αυτήν από το Ελληνικό Δημόσιο;
  2. Είναι σε θέση να εξακριβώσει εάν οι ερευνητικές, και όχι μόνο, γεωτρήσεις θα πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ένωσης;
  3. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν τηρούν οι δραστηριότητες της εταιρείας τις προδιαγραφές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τί μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποφευχθεί μια ακόμα περιβαλλοντική καταστροφή;

Κοιτάξτε επίσης

Κίνδυνος κατάρρευσης γεφυρών

Καμπανάκι για την κατάσταση και την παρακολούθηση γεφυρών στην Ελλάδα χτυπούν εμπειρογνώμονες στον απόηχο της ...